Inlay

Inlay označuje techniku vkládání malých kousků kontrastních, často barevných materiálů do prohlubní v základním objektu za účelem vytvoření ornamentu nebo obrázků, které jsou normálně v jedné rovině. Může se jednat o metalický pigment, který je následně vytvrzen díly lepidlu.