Penetrace

Penetrace je epoxidová pryskyřice, která se používá na savé povrchy pro zamezení úniku vzduchových bublinek do licí epoxidové pryskyřice. Epoxidová penetrace se postará hned o několik důležitých věcí:

  1. Uzavře povrchové póry dřeva (dřevo nasákne epoxidovou penetraci), a po zalití epoxidovou pryskyřicí nedochází k vytváření bublinek, které by ze dřeva unikaly. Předchází se znehodnocení celého výrobku.
  2. Ztrouchnivělé dřevo penetrace zpevní a za
  3. Epoxidová penetrace vytvoří spoj , aby se licí epoxidová pryskyřice se dřevem lépe spojila a vytvořila pevný spoj.