Desert Red - Červený alkoholový inkoust 20 ml

Kód: 5525
134 Kč –10 %
Desert Red - Červený alkoholový inkoust pro epoxidovou pryskyřici 20 ml
134 Kč –10 % 120 Kč 99,17 Kč bez DPH
SKLADEM (>5 ks)
Můžeme doručit do:
14.6.2024
Možnosti doručení

Desert Red je červený, rychleschnoucí inkoust na alkoholové bázi. Barevná koncentrace umožňuje vytvářet transparentní, tj průsvitné odlitky.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Desert Red - Červený alkoholový inkoust pro epoxidovou pryskyřici 20 ml

DIPON® Desert Red je červený, rychleschnoucí inkoust na alkoholové bázi. Barevná koncentrace umožňuje vytvářet transparentní, tj průsvitné odlitky.

Desert Red - Červený alkoholový inkoust 20 ml

Klíčové vlastnosti DIPON® Desert Red

 • Rychleschnoucí
 • Vynikající krytí
 • Vynikající tekuté vlastnosti
 • Zcela na alkoholové bázi

Alkoholové inkousty DIPON® jsou vhodné pro: 

 • Epoxidová pryskyřice (např. pro barvení říčních stolů, šperků a mnoho dalšího)
 • Látka ( jakýkoli typ látky, jako jsou košile, boty, látkové přikrývky)
 • Plátna a art (plátno pro umělce) 
 • Syntetický voděodolný akvarelový papír (Yupo papír)
 • Sklo (vynikající hladký povrch pro volně tekoucí inkoust)
 • Kov (šperky, přívěsky, náušnice a mnoho dalších forem)
Desert Red - Červený alkoholový inkoust 20 ml
Desert Red - Červený alkoholový inkoust 20 ml

Aplikace alkoholového inkoustu

 1. Před použitím protřepat.
 2. Kapka po kapce do požadovaného média. Čím více koncentrátu se přidá, tím silnější je nasycení.
 3. Jedna lahvička (20 ml) vystačí na obarvení 7,5 - 15,0 kg epoxidové pryskyřice (v závislosti na barvě).

Informace o aplikaci

 • Před použitím lahvičku s kapátkem důkladně protřepejte! 
 • Sytost barvy závisí na přidávání po kapkách. Pokud chcete světlé zbarvení, přidejte jen pár kapek.

Bezpečnostní pokyny

NEBEZPEČÍ! Obsahuje: 4-Methylpentan-2-on. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.H319 Způsobuje vážné podráždění očí.H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Doplňkové parametry

Kategorie: Pigmentové roztoky do epoxidové pryskyřice
Hmotnost: 0.03 kg
Barva: Červená

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: