2K Epoxy Rapid Glue - Rychlé epoxidové lepidlo 30ml

Kód: 5802
239 Kč 197,52 Kč bez DPH
SKLADEM (>5 ks)
Můžeme doručit do:
14.6.2024
Možnosti doručení

2K Epoxy Rapid Glue je univerzální, transparentní a velmi rychlé dvousložkové epoxidové lepidlo s dobou gelace za cca. 5 minut. 2K Epoxy Rapid Glue rychle lepí dřevo, kov, keramiku, sklo, mnoho plastů, kámen, beton a mnoho dalších materiálů.

Detailní informace

Detailní popis produktu

2K EPOXY RAPID GLUE - Transparentní dvousložkové epoxidové lepidlo

DIPON® 2K Epoxy Rapid Glue je univerzální, transparentní a velmi rychlé dvousložkové epoxidové lepidlo s dobou gelace za cca. 5 minut. 2K Epoxy Rapid Glue rychle lepí dřevo, kov, keramiku, sklo, mnoho plastů, kámen, beton a mnoho dalších materiálů. Účinná látka tuhne již po 5 minutách a po 20 minutách je pevná. DIPON® 2K Epoxy Rapid Glue dosáhne konečné tvrdosti nejpozději po 24 hodinách při pokojové teplotě. Teplotní odolnost je od -35°C do cca. + 100 °C. 

2K Epoxy Rapid Glue - Rychlé epoxidové lepidlo 30ml

Klíčové vlastnosti 2K EPOXY RAPID GLUE

  • Poměr míchání 1:1.
  • Doba míchání cca 15-20 sec.
  • Doba zpracovatelnosti (20 °C): cca 4-5 min.
  • Tvrdý po cca 20min.
  • Teplota zpracování: -15 °C až + 30 °C
  • Teplotní odolnost: od cca -35 °C do cca +100 °C
  • Plné vytvrzení po cca 24 hodinách

Bezpečnostní informace a dokumenty

  • Bezpečnostní list - Připravujeme
  • UFI: MM90-V02X-9006-W397 

Bezpečnostní instrukce

100


Nebezpečí: Obsahuje N-(-3-dimethylaminopropyl)-1,3-propylendiamin. 

Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje podráždění kůže. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Zdraví škodlivý při vdechování. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH 205 Obsahuje epoxidové sloučeniny. Může způsobit alergické reakce. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páru. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Veškeré kontaminované oblečení okamžitě svlékněte. Opláchněte pokožku vodou/sprchou. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Nechat zamčené. Likvidujte obsah/nádobu v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. 

Doplňkové parametry

Kategorie: Epoxidová lepidla
Hmotnost: 0.05 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: