DCS Resin Flexibilní Doming Canvas & Sealing epoxidová pryskyřice

Kód: 5580/001700 5580/0340 5580/005100 Zvolte variantu
Akce
Značka: DIPON
1 159 Kč 2 097 Kč 2 998 Kč od 1 159 Kč –30 %
DCS Resin Flexibilní Doming Canvas & Sealing epoxidová pryskyřice
1 159 Kč 2 097 Kč 2 998 Kč od 1 159 Kč –30 % 811,31 Kč 1 467,90 Kč 2 098,60 Kč od 811,31 Kč 670,50 Kč bez DPH 1 213,14 Kč bez DPH 1 734,38 Kč bez DPH od 670,50 Kč bez DPH 477,24 Kč / 1 kg 431,74 Kč / 1 kg 411,49 Kč / 1 kg
Vyprodáno Vyprodáno Vyprodáno Zvolte variantu
Hmotnost
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Můžeme doručit do:
20.6.2024 20.6.2024 20.6.2024 Zvolte variantu
Možnosti doručení

Flexibilní epoxidová pryskyřice, čirá, síla odlitku 0,1 - 0,4 cm (při max 22 °C) , Doporučená okolní teplota 17 - 22 °C (minimální teplota 15°C), tvrdost 83 SHORE A, VOC 0 g/L, mísící poměr váhový 100:70

Detailní informace

Detailní popis produktu

DCS Resin - Flexibilní doming, canvas & sealing epoxidová pryskyřice

DIPON® DCS Resin je flexibilní, středně viskózní epoxidová pryskyřice typu Doming, Canvas & Sealing. Ultra čirá epoxidová pryskyřice s vynikající odolností vůči UV záření a velmi vysokou povrchovou pevností v tahu pro širokou škálu aplikací, jako jsou vysoce transparentní flexibilní odlitky podobné sklu nebo barevné umělecké a dekorativní aplikace s hloubkovým kopulovitým 3D efektem. DIPON® DCS Resin byla formulována pro vysoce lesklé silné nátěry (až do tloušťky asi 4 mm) a pro uzavírání dřeva a jiných podkladů. 

DIPON® DCS Resin je voděodolná a velmi snadno se nanáší štětcem, válečkem nebo poléváním. Díky své velmi vysoké elasticitě a povrchovému napětí se výborně váže na hrany a narůstá, aniž by stékala po hranách při normální tloušťce odlitku. DCS Resin je bez obsahu rozpouštědel má vysokou odolnost proti poškrábání a otěru, což se projevuje ve formě dobrého samo hojení. 

Upozornění: Pryskyřice DCS není odolná proti proříznutí. 

DCS Resin Flexibilní Doming Canvas & Sealing epoxidová pryskyřice

Klíčové vlastnosti flexibilní epoxidové pryskyřice DCS Resin

 • Míchací poměr 100:70 (váhový)
 • Doba zpracovatelnosti (22°C) cca 30 min (na 100 gramů a 1 cm v míchací nádobě)
 • Doporučená okolní teplota 17 - 22 °C (minimální teplota 15°C)
 • Suchý na dotek (22 °C): po cca 5 hodinách
 • Vytvrzení (22 °C): po cca 7 hodinách
 • Úplné chemické vytvrzení(22 °C): cca 6 dní
 • Vynikající povrchové napětí
 • Střední viskozita
 • Vynikající UV ochrana s HALS přísadami a UV blokátory (proti zežloutnutí)
 • Bez rozpouštědel - VOC 0 g/L
 • Netoxický, BPA free
 • Síla odlitku 0,1-0,4 cm
 • Vynikající samoodvzdušnění pro povrch bez bublin
 • Výborná smáčivost podkladu a zásypu
 • Kompatibilní např. se dřevem, betonem, sklem, kovem, skleněnými a uhlíkovými vlákny, přírodním kamenem, křemičitým pískem, mramorem, žulou
 • Bez týrání zvířat jako všechny produkty DIPON®
DCS Resin Flexibilní Doming Canvas & Sealing epoxidová pryskyřice

Odolná proti UV záření

Unikátní složení nabízí vynikající odolnost proti UV záření. Odolná proti žloutnutí v čase.
DCS Resin Flexibilní Doming Canvas & Sealing epoxidová pryskyřice

Malé odlitky 0,1-0,4 cm

Umožňuje odlévání malých odlitků až o síle 0,1-0,4 cm (při 20°C).
DCS Resin Flexibilní Doming Canvas & Sealing epoxidová pryskyřice

Doba zpracovatelnosti cca 30 min

Dlouhá doba zpracovatelnosti až 30 min poskytuje dostatek času pro míchání, pigmentaci a odbublinkování směsi. V závislosti na množství materiálu.
DCS Resin Flexibilní Doming Canvas & Sealing epoxidová pryskyřice

Doporučená okolní teplota 17 - 22 °C

Vytvrzuje již při nízkých teplotách od 15 °C, což ocení všichni hlavně v zimních měsících, kdy je vytápění výrobních prostor finančně náročné.

Doporučení pro používání a skladování pryskyřice DCS Resin

 • Pryskyřice by měla být skladována na suchém místě, minimální teplota 10 °C
 • Chraňte před slunečním zářením
 • Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • Pryskyřice a tužidlo by neměly být skladovány v otevřené nádobě
 • Aplikace by měla být prováděna tam, kde je vlhkost pod 70% a teplota mezi 15 - 22 °C. V případě potřeby použijte odvlhčovač
 • Pryskyřice by měla být použita do jednoho roku od nákupu
DCS Resin Flexibilní Doming Canvas & Sealing epoxidová pryskyřice

Co je doming a jaké jsou jeho výhody?

Doming je popis procesu výroby zakřiveného, dekorativního, trojrozměrného povrchového povlaku (vypouklého povrchu), který má obvykle skelný, vysoce transparentní vzhled. Tento dominový povlak lze použít k efektivnímu zvýšení estetického efektu vykresleného textu nebo tištěných motivů na polyesterových, PVC a metalických fóliích a také na kovových a plastových výliscích.

Díky vysoké viskozitě a vynikajícímu povrchovému napětí pryskyřice DIPON® DCS Resin stéká k okraji obrobku a zastavuje se v závislosti na množství nalité pryskyřice. To vytváří zakřivený 3D efekt v závislosti na podkladu.

Kopulovitý povlak například poskytuje účinnou ochranu pro povrchy vyrobené z epoxidové pryskyřice nebo podobně. Dodává povrchům výrazně lepší odolnost proti skluzu, nárazu, poškrábání a oděru, vynikající odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům. 

DCS Resin Flexibilní Doming Canvas & Sealing epoxidová pryskyřice

Primární použití flexibilní epoxidové pryskyřice DCS Resin

 • Výroba tvarů s kopulovitým efektem (3D hloubkový efekt)
 • Výroba flexibilních karbonových laminátů
 • Doming a těsnění plátna, fotografií, podnosů, tácků, desek a mnoho dalšího
 • Pružné nátěry
 • Protiskluzové nátěry

Bezpečnostní informace

DCS Resin Složka A

100

VAROVÁNÍ! Obsahuje: bisfenol-A-(epichlorhydrin), epoxidová pryskyřice (průměrná molekulová hmotnost ≤ 700), formaldehyd, polymer s (chlormethyl)oxiranem a fenolem.

H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P281 Používejte požadované osobní ochranné prostředky.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
EUH 205 Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.


DCS Resin Složka B

100

NEBEZPEČÍ! Obsahuje: 2piperazin-1-ylethylamine.

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H301 + H311 + H331 Toxický při požití, při styku s kůží nebo při vdechování.
P281 Používejte požadované osobní ochranné prostředky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. 

P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. 
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Doplňkové parametry

Kategorie: Pryskyřice na ohebné výrobky - Flexibilní pryskyřice
Barva: Vysoce transparentní
Max tloušťka odlitku: 0,4 cm
? Odolnost proti UV záření: Maximální
Velikost odlitku: Malé odlitky
Poměr míchání - váhový: 100:70 (pryskyřice : tvrdidlo)
? Doba zpracovatelnosti: 30 min
? Ideální pracovní teplota: 17 - 22 °C
? TG Ultimate: 49 °C
Tvrdost: 75 SHORE A
VOC: 0 g/l
5
1x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
Nevyplňujte toto pole:
5
BM Avatar autora | 5.4.2024
Spokojenost,super komunikace, rychlé dodání.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: