TQM

Komplexní řízení kvality (někdy také celkové řízení kvality, z anglického Total quality management, TQM) se skládá ze snah celé organizace zavést a udržovat trvalé prostředí, ve kterém organizace neustále zlepšuje svou schopnost poskytovat vysoce kvalitní produkty a služby pro zákazníky. Tento přístup čerpá z dříve vyvinutých nástrojů a technik řízení jakosti ( ISO 9000, štíhlá výroba, Six Sigma ), ale rozšiřuje je i na ostatní procesy.