Surface Bubble Removal - Sprej proti bublinám 400 ml

Kód: 5502
259 Kč 214,05 Kč bez DPH 64,75 Kč / 100 ml
Vyprodáno
Můžeme doručit do:
21.6.2024
Možnosti doručení
Položka byla vyprodána…

Anti-Bubble KORREKTOR Spray je chemické řešení pro účinné a rychlé odstranění bublin z čerstvě vylitých povrchů z epoxidové pryskyřice. Vestavěný odvzdušňovač napomáhá k rozpuštění následné tvorby bublin po první aplikaci. 

Detailní informace

Detailní popis produktu

ANTI-BUBBLE SPRAY - Sprej proti bublinám na epoxidové pryskyřici

DIPON® EPOXY AB Anti-Bubble KORREKTOR Spray je chemické řešení pro účinné a rychlé odstranění bublin z čerstvě vylitých povrchů z epoxidové pryskyřice. Vestavěný odvzdušňovač napomáhá k rozpuštění následné tvorby bublin po první aplikaci. 

POZOR: DIPON® EPOXY AB KORREKTOR Spray neodstraní žádné bubliny nebo vzduchové inkluze pod povrchem epoxidové pryskyřice.

Klíčové vlastnosti EPOXY AB Anti-Bubble KORREKTOR

  • Efektivně odstraňuje bubliny z povrchu epoxidové pryskyřice
  • Stačí aplikovat pouze jednu vrstvu
  • Nahradí horkovzdušnou pistoli nebo plynový hořák

Jak používat sprej proti bublinám EPOXY AB Anti-Bubble KORREKTOR Spray

POZOR! NEPOUŽÍVEJTE HOŘÁK ANI PLAMEN NA POVRCH, NA KTERÝ JSTE APLIKOVALI EPOXY AB Anti-Bubble KORREKTOR Spray. NEBEZPEČÍ VZNÍCENÍ A POŽÁRU!

APLIKACE

  1. Před použitím sprej silně protřepejte po dobu asi 15-30 sekund. 
  2. EPOXY AB Anti-Bubble Korrektor Spray se nastříkejte tence a rovnoměrně na mokrý povrch ze vzdálenosti cca. 15 - 30 cm. Epoxy Anti-Bubble Korrektor vytvoří tenkou rovnoměrnou mlhu po celém povrchu obrobku. 
  3. V závislosti na obrobku se používá tryska s širokým paprskem nebo tryska s kulatým paprskem pro bodové stříkání. 
  4. EPOXY AB Anti-Bubble Korrektor Spray lze používat pouze v dobře větraných místnostech s vhodnou dýchací maskou. 

Důležité pokyny a BEZPEČNOST

 

NEBEZPEČÍ! Extrémně hořlavý aerosol: Nádoba je pod tlakem: Při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. NEBEZPEČÍ: H226 Hořlavá kapalina a páry. - H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozic. - H312+H332 Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo vdechováním. - H315 Dráždí kůži. - H319 Způsobuje vážné podráždění očí. - H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. - P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.  - P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. - P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. - P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. - P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. VAROVÁNÍ: Chraňte před přímým slunečním zářením. Skladujte na ohnivzdorném místě. Skladovací teplota <20°C, uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení a tepla. Úložný prostor: Skladujte na chladném a suchém místě. Chraňte před mrazem. 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Odstranění bublin z epoxidové pryskyřice
Hmotnost: 0.39 kg
Položka byla vyprodána…

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: