DIPON Epoxyplast 3D B20 JEWELCAST - Složka B tužidlo

Kód: 6418/000250 6418/000500 6418/001000 6418/002500 Zvolte variantu
189,57 Kč 299,57 Kč 493,90 Kč 1 157,57 Kč od 189,57 Kč 156,67 Kč bez DPH 247,58 Kč bez DPH 408,18 Kč bez DPH 956,67 Kč bez DPH od 156,67 Kč bez DPH 599,14 Kč / 1 kg 493,90 Kč / 1 kg 463,03 Kč / 1 kg
SKLADEM (>5 ks) SKLADEM (>5 ks) SKLADEM (>5 ks) SKLADEM (5 ks) Zvolte variantu
Hmotnost
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Můžeme doručit do:
14.6.2024 14.6.2024 14.6.2024 14.6.2024 Zvolte variantu
Možnosti doručení

Tužidlo pro epoxidovou pryskyřici Epoxyplast 3D určené pro malé odlitky o síla 0,1 - 2 cm (při max 22 °C), vytvrzuje již od 15 °C, tvrdost 83 SHORE D, VOC 0 g/L, mísící poměr váhový 2:1, lze brousit za 2 - 3 dny

Detailní informace

Detailní popis produktu

!!! Pouze tužidlo Epoxyplast 3D B20 (neobsahuje epoxidovou pryskyřici - Složku A) !!!

Berte na vědomí, že se jedná o samostatnou složku epoxidové pryskyřice bez tvrdila. Je nutné dokoupit samostatně tvrdilo Epoxyplast 3D - Složka A nebo zakoupit přímo epoxidovou pryskyřici s tužidlem  

EPOXYPLAST 3D B20 JAWELCAST - Složba B tužidlo

EPOXYPLAST 3D B20 Jawel Cast je nízko-viskózní křišťálově čirá odlévací epoxidová pryskyřice určená pro odlévání malých odlitků o síle až 0,1 - 2 cm.  Licí pryskyřice EPOXYPLAST 3D B20 Jawel Cast vytvrzuje již při nízkých teplotách od 15°C, což ocení všichni především v zimním období, kdy je vytápění výrobník prostor velmi nákladné. Pryskyřice je odolná proti UV záření, odolná proti žloutnutí a má vysokou přilnavost a dobrou tekutost. Pryskyřice EPOXYPLAST 3D B20 Jawel Cast má velmi dobré přirozené odpěňování.

Lze použít na designové lité podlahy a 3D.

DIPON Epoxyplast 3D B20 JEWELCAST - Složka B

Klíčové vlastnosti pryskyřice EPOXYPLAST 3D B20 Jawel Cast

 • Křišťálově čirá - vylepšené nové složení
 • Odolná proti UV záření, ochrana s HALS a UV blokátory
 • Síla odlitku 0,1 - 2 cm
 • Poměr míchání 2:1 váhově (pryskyřice : tvrdidlo)
 • Doba zpracovatelnosti (20°C) až 70 min v závislosti na množství materiálu
 • Ultra (diamantově) čirá v obou složkách
 • Nízká viskozita
 • Bez rozpouštědel - VOC 0 g/L
 • Netoxický, BPA free, bez zápachu
 • Ideální teplota zpracování 15 - 22 °C
 • Lze brousit (20°C) po cca 2-3 dnech
 • Velmi nízké smrštění (<0,1 %)
 • Minimální množství směsi* A+B: 90 gramů, doporučeno 120 gramů (80+40)
 • Kompatibilní např. se dřevem, betonem, sklem, kovem, skleněnými a uhlíkovými vlákny, přírodním kamenem, křemičitým pískem, mramorem, žulou
DIPON Epoxyplast 3D B20 JEWELCAST - Složka B

Odolná proti UV záření

Unikátní složení nabízí vynikající odolnost proti UV záření. Odolná proti žloutnutí v čase.
DIPON Epoxyplast 3D B20 JEWELCAST - Složka B

Malé odlitky až 2 cm

Umožňuje odlévání malých odlitků až o síle 2 cm (při 20°C).
DIPON Epoxyplast 3D B20 JEWELCAST - Složka B

Doba zpracovatelnosti až 70 min

Dlouhá doba zpracovatelnosti až 70 min poskytuje dostatek času pro míchání, pigmentaci a odbublinkování směsi. Závislosti na množství materiálu.
DIPON Epoxyplast 3D B20 JEWELCAST - Složka B

Vytvrzuje při teplotě od 15 °C

Vytvrzuje již při nízkých teplotách od 15 °C, což ocení všichni hlavně v zimních měsících, kdy je vytápění výrobních prostor finančně náročné.

Bezpečnostní informace a dokumenty


NEBEZPEČÍ! Obsahuje: 3-(aminomethyl)-3,5,5-trimethylcyklohexan-1-amin, Propylidynetrimethanol, propoxylated, reaction products with ammonia ,Cyclohexanemethanamine, 5-amino-1,3,3-trimethyl-, reaction products with bisphenol A diglycidyl, ether homopolymer

H302 Zdraví škodlivý při požití. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P260 Nevdechujte prach nebo mlhu. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.  P405 Skladujte uzamčené. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/ mezinárodními předpisy.

UFI: P190-A085-400Q-9Q6S

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: