DIPON Epoxyplast 3D - Složka A pryskyřice

Kód: 6415/000500 6415/001000 6415/002000 6415/005000 6415/010000 Zvolte variantu
401,14 Kč 599,13 Kč 1 068,47 Kč 2 461,81 Kč 4 661,80 Kč od 401,14 Kč 331,52 Kč bez DPH 495,15 Kč bez DPH 883,03 Kč bez DPH 2 034,55 Kč bez DPH 3 852,73 Kč bez DPH od 331,52 Kč bez DPH 802,28 Kč / 1 kg 599,13 Kč / 1 kg 534,24 Kč / 1 kg 492,36 Kč / 1 kg 466,18 Kč / 1 kg
SKLADEM (>5 ks) SKLADEM (>5 ks) SKLADEM (>5 ks) SKLADEM (>5 ks) Vyprodáno Zvolte variantu
Hmotnost
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Můžeme doručit do:
19.7.2024 19.7.2024 19.7.2024 19.7.2024 20.8.2024 Zvolte variantu
Možnosti doručení

Epoxidová pryskyřice (složka A) pro tvrdila EPOXYPLAST B20 Jewel Cast, EPOXYPLAST B50 Deep Pour, EPOXYPLAST B100 Ultra Pour

Detailní informace

Detailní popis produktu

DIPON EPOXYPLAST 3D - Složka A pryskyřice

DIPON EpoxyPlast 3D je vysoce transparentní epoxidová pryskyřice s vynikající UV odolností pro velmi širokou škálu aplikací, zvláště vhodná pro řemeslníky na dřevo a nátěry podlah. EpoxyPlast 3D je charakteristický svou vynikající čirostí, anti-žloutnoucím složením, dosaženým díky vhodně sladěným N-krku a UV blokátorům, vynikajícím samoodvětráváním a snadnou manipulací. EpoxyPlast 3D je ideální pro všechny vysoce čisté zalévání, zalévání, potahování podlah, výrobu šperků a mnoho dalších aplikací. Složka EpoxyPlast 3D A je kompatibilní s tvrdidly: B20 JewelCast, B50 DeepPour i B100 UltraPour, přičemž poměr míchání je vždy 2:1 hmotnostně. Celková flexibilita. Jedna pryskyřice, tři tužidla. To je systém EpoxyPlast 3D.

Kompatibilní tužidla :

  • B20 Jewel Cast
  • B50 Deep Pour
  • B100 Ultra Pour

NEBEZPEČÍ! Obsahuje: Polyoxypropylentriamin

H302 + H312 Zdraví škodlivý při požití a při styku s kůží. H318 Způsobuje vážné poškození očí.H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.  P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. H310 Při styku s kůží může způsobit smrt.P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. 

UFI: SU5G-F0QC-U004-EWC3

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: