Jak vybrat epoxidovou pryskyřici

Co je epoxidová pryskyřice?

Pokud na internetu vyhledáte informace o tomto tématu, pravděpodobně znovu a znovu narazíte na pojmy epoxidová pryskyřice, syntetická pryskyřice, licí pryskyřice, odlévací pryskyřice, pryskyřice nebo epoxidová pryskyřice.

Pryskyřice nebo epoxidová pryskyřice je syntetická pryskyřice, kterou lze použít k mnoha různým účelům. Epoxid je vytvořen smícháním dvou složek, které jsou vzájemně sladěny. Když je tekutá pryskyřice smíchána s vhodným tvrdidlem, je spuštěna chemická reakce, která obvykle trvá několik hodin až dní. Po vzájemném smísení složek při správné teplotě se materiál mění z kapaliny do pevného stavu. Aby materiál vytvrdil dokonale, je mísící poměr pryskyřice k tvrdidlu obvykle 1:1 nebo dokonce 1:2.

Různé epoxidové nebo syntetické pryskyřice mají různé vlastnosti a lze je použít pro mnoho různých aplikací podle specifikací výrobce. Existuje velké množství různých pryskyřic, které se významně liší v průběhu procesu vytvrzování výsledné tvrdosti, odolnosti proti UV záření, teplotní odolnosti a zápachu hotových povrchů. Dalšími vlastnostmi pro výběr vhodné epoxidové pryskyřice mohou být faktory jako je doba vytvrzení  a maximální tloušťka vrstvy kterou lze aplikovat na materiál.

Druhy epoxidové pryskyřice

 • Casting (licí pryskyřice / odlévací pryskyřice) - odlévací čirá epoxidová pryskyřice nebo licí epoxidová pryskyřice se používá pro výrobu epoxidových stolů (stolů z epoxidové pryskyřice a dřeva) pro zalévání šperků, epoxy art (geode, obrazy) a pro vytváření dekoračních předmětů jako epoxydové lampičky nebo epoxidové hodiny
 • Coating (povrchová epoxidové pryskyřice) - je samonivelační pryskyřice, které chrání a konzervuje desky stolů, epoxidových stolů, barové desky a pulty a kuchyňské linky . Označuje se také jako Table tops nebo Countertops epoxidová pryskyřice. 
 • Stabilizační - čirá nízko-viskózní epoxidová pryskyřice na stabilizaci dřeva. Základem je speciální pryskyřice nízkou viskozitou
 • Penetrační epoxidové pryskyřice - penetrace je epoxidová pryskyřice, která se používá na savé povrchy pro zamezení úniku vzduchových bublinek do licí epoxidové pryskyřice

Na co se zaměřit při nákupu epoxidové pryskyřice

Pokud teprve začínáte pracovat se syntetickými pryskyřicemi, může vás odradit poněkud vysoká cena mnoha složek epoxidové pryskyřice. Neměli byste však hledat nejlevnější epoxidovou pryskyřici. Existuje možnost, že zejména levná epoxidová pryskyřice má nižší kvalitu, což se neblaze projeví na výsledku vaší práce a může vás to demotivovat. Kromě toho některé produkty mohou také obsahovat rozpouštědla, která jsou zdraví škodlivá a odpařují se během procesu vytvrzování. Některé z levných epoxidů také nemají křišťálově čistou průhlednost a během zpracování se jeví mírně nažloutlé. Tento nažloutlý nádech může být později zesílen slunečním světlem. 

Při výběru vyhovujícího epoxidové pryskyřice je třeba se zaměřit na odolnost proti UV záření, čas pro zpracovatelnost, maximální tloušťku vrstvy, pracovní teplotu, mísící poměr a maximální objem lití. Zkontrolujte si také certifikát pro styk s potravinami, který se hodí při výrobě epoxidových jídelních stolů, servírovacích prkének a podobně.

Nejdůležitější parametry epoxidových pryskyřic

 • Odolnost proti UV záření - vlastnost epoxidové pryskyřice odolávat působení UV záření, které může mít za následek změnu barvy v horizontu několika let. Jde o velmi důležitou vlastnost epoxidové pryskyřice
 • Doba zpracovatelnosti - určuje dobu, po kterou je možné smíchané složky zpracovávat. Lze epoxid například vložit do vývěvy a odbublinkovat
 • Maximální tloušťka vrstvy - určuje maximální tloušťku odlitku, který je možné odlévat najednou bez rizika exotermické reakce
 • Ideální pracovní teplota - určuje rozmezí teploty, při které je epoxidovou pryskyřici nutné odlévat. Pokud je teplota nižší, epoxidová pryskyřice vytvrzuje velmi dlouho a nebo dokonce vůbec. Tato teplota by měla být dodržena při celém procesu vytvrzení
 • Poměr míchání- určuje poměr složky A (pryskyřice) a složky B (tvrdidla), ve kterém je nutné epoxidovou pryskyřici smíchat, aby správně vytvrdila
 • Maximální objem lití - určuje maximální množství, které je možné odlévat na jedno lití bez rizika exotermické reakce
 • Čas gelace - určuje čas, kdy epoxid zhoustne a je možné aby pigment udržel tvar, který se do epoxidu kreslí
 • Doporučené plné vytvrzení - doba plného vytvrzení odlitku. Po uplynutí této doby je možné výrobek brousit, leštit a dokončovat.
 • TG Ultimate (teplota skelného přechodu) -  je jednou z nejdůležitějších vlastností všech epoxidů. Je to teplotní oblast, kde polymer přechází z tvrdého, sklovitého materiálu na měkký gumový materiál

Další parametry epoxidových pryskyřic

 • Pevnost v tahu - konečná pevnost je za daných podmínek největší možné napětí v materiálu při natahování, kterému materiál jako celek odolává, aniž by se porušil
 • Pevnost v tlaku - je taková hodnota jednoosého napětí, při které dochází úplnému porušení vzorku. Pevnost v tlaku se získává experimentálně z výsledků tlakové zkoušky 
 • Pevnost v ohybu - schopnost epoxidové pryskyřice odolávat zatížení, je-li materiál podepřen a síla působí mimo tyto podpěry 
 • Smrštění - je úbytek objemu epoxidové pryskyřice při vytvrzování. 
 • VOC (těkavá organická látka) -je organická sloučenina, která je za přítomnosti slunečního záření schopná reagovat s oxidy dusíku za vzniku látek, které mohou poškozovat lidské zdraví nebo ozonovou vrstvu.
 • Viskozita - tekutost epoxidové pryskyřice napomáhá dobrému zatékání epoxidové pryskyřice do formy při zalévání předmětů. Napomáhá dobému odvodu bublin.

Tip: Doporučujeme kupovat jen ty nejkvalitnější epoxidové pryskyřice, abyste vždy dosáhli těch nejlepších výsledků.

Jak vybrat správnou epoxidovou pryskyřice pro váš projekt?

Chcete-li najít správnou epoxidovou pryskyřici pro váš projekt, záleží na vlastnostech materiálu, které charakterizují konkrétní směs epoxidové pryskyřice. Na základě specifikací výrobce byste měli být schopni odhadnout, jak může být pryskyřice použita v kapalném i vytvrzeném stavu.

1. Epoxidové odlévací pryskyřice s nízkou a velmi nízkou viskozitou

Termín viskozita popisuje tekutost tekutin. V této oblasti je však třeba postupovat opatrně: Mluvíme o nízké viskozitě, pokud je kapalina obzvláště tekutá a volně tekoucí (blížící se vodě). Takže pokud si chcete koupit odlévací pryskyřici s nízkou viskozitou, měli byste zvolit epoxidovou pryskyřici s nízkou viskozitou. Pro některé aplikace může být velmi důležitá téměř vodnatá konzistence: Například, pokud chcete lít epoxidové stolové desky ve formách s řekou, tzv "RIVER TABLE".

Tyto epoxidové pryskyřice s nízkou a velmi nízkou viskozitou vytvrzují velmi pomalu. Proto byste měli naplánovat delší intervaly pro další kroky zpracování. Máte však také mnohem více času na zpracování. Syntetická pryskyřice s nízkou viskozitou obvykle potřebuje k vytvrzení asi 12 až 48 hodin. Protože exotermický chemický proces transformace je tak pomalý, uvolňuje se relativně malé teplo. Na rozdíl od epoxidových pryskyřic s vysokou nebo střední viskozitou tedy můžete snadno zpracovávat silnější vrstvy a větší množství pryskyřice v jednom kroku.

ICE CAST 2:1 - Nízkoviskózní odlévací epoxidová pryskyřice

Ice epoxy ICE CAST je křišťálově čirá odlévací epoxidová pryskyřice určená pro odlévání velkých odlitků o síle 10 cm a maximálním objemu až 60 litrů.  

Licí pryskyřice Ice Cast vytvrzuje již při nízkých teplotách od 19 °C, což ocení všichni především v zimním období, kdy je vytápění výrobník prostor velmi nákladné. Pryskyřice je odolná proti UV záření, odolná proti žloutnutí a má vysokou přilnavost a dobrou tekutost. Pryskyřice Ice Cast má velmi dobré přirozené odbublinkování a směs po smíchání tvoří malé množství tepla.

Primární použití

 • Výroba říčních epoxidových stolů
 • Výroba nábytku
 • Výroba epoxidových lampiček
 • Velké odlitky

Primární použití pro odlévací epoxidové pryskyřice

 • Odlévání všech druhů forem
 • Výroba šperků z epoxidové pryskyřice
 • Lisované díly v oblasti modelářství
 • Nábytkářský průmysl, výroba říčních stolů z epoxidové pryskyřice
 • Výplně trhlin a děr ve dřevě 

2. Povrchová / laminovací epoxidová pryskyřice s vysokou viskozitou

Mnoho hustých nebo středně hustých epoxidových pryskyřic připomíná svou konzistencí med. Varianty produktů v této kategorii jsou v oboru většinou výslovně označovány jako laminovací či povrchové epoxidová pryskyřice a jsou zvláště vhodné pro potahování povrchů. Mohou však být také použity jako ART pryskyřice u projektů v oblasti umění a výrobě pryskyřičných geodů. U vysoce viskózních pryskyřic byste měli rozhodně brát vážně pokyny výrobce týkající se maximální tloušťky vrstvy v jednom kroku odlévání. Pro bezproblémové zpracování by v mnoha případech neměla být překročena tloušťka vrstvy 1 až 2 cm. 

ICE THIN 1:1 - Povrchová a odlévací epoxidová pryskyřice

Ice Epoxy ICE THIN je křišťálově čirá odlévací a povrchová epoxidová pryskyřice určená pro odlévání odolných povrchových nátěrů, takzvaný TABLE TOP nebo pro odlévání tenkých odlitků o síle do 2,5 cm a objemu až 2 litry.  

Licí pryskyřice ICE THIN vytvrzuje již při nízkých teplotách od 10 - 15 °C, což ocení všichni především v zimním období, kdy je vytápění výrobník prostor velmi nákladné. Pryskyřice je odolná proti UV záření, odolná proti žloutnutí a má vysokou přilnavost a dobrou tekutost. Pryskyřice ICE THIN má velmi dobré přirozené odbublinkování a směs po smíchání tvoří malé množství tepla.

Primární použití

 • Odolné povrchy na barové, stolové a kuchyňské desky
 • Vrchní nátěry a TABLE TOP vrstvy
 • Zalévání malých předmětů, květin
 • Výroba šperků
 • Malé odlitky
 • Art nebo řemeslná pryskyřice

Primární použití pro povrchová / laminovací epoxidové pryskyřice

 • ART pryskyřice pro tvorbu umění, tj Odlévání obrazů z pryskyřice
 • Odolné povrchy na barové, stolové a kuchyňské desky
 • Určité variace šperků z epoxidové pryskyřice
 • Dokončování obrazů a uměleckých děl všeho druhu
 • Těsnění povrchů, jako jsou pracovní desky nebo stoly

Informace o různých viskozitách epoxidové pryskyřice

Tip: Nejdůležitější informace obvykle najdete v údajích výrobce na obalu produktu nebo v technickém listu (TDS). Tyto informace by vám zpravidla měly také sdělit, jaké celkové množství materiálu lze bez problémů použít v jednom kroku.

Tloušťka vrstvy

Silnější vrstvy lze snadno odlévat pomocí zvláště nízko-viskózních variant pryskyřice. Protože se tato pryskyřice během vytvrzování příliš nezahřívá, lze odlévat i silnější vrstvy o síle 10 cm i více. Vzduchové bubliny se ze stále ještě tekuté vrstvy epoxidové pryskyřice můžou odstranit jemným foukáním pomocí horkovzdušné pistole nebo vhodného plynového hořáku.

Tip: Při odstraňování bublin nefoukejte horký vzduch cíleně dlouho na jedno místo. Vyhnete se tím nadměrnému zahřívání epoxidové pryskyřice a možné exotermické reakci.

Hustější epoxidové pryskyřice, jako je laminovací pryskyřice, by se neměla nalít silněji než asi 1 cm. Odstranění bublin v materiálu je velmi obtížné díky vysoké hustotě.

Doba zpracování epoxidové pryskyřice

Velmi důležitým faktorem při práci s epoxidovými pryskyřicemi je takzvaná doba zpracování. Někteří lidé jej také nazývají doba zpracovatelnosti nebo otevřený čas. Tyto termíny se používají k popisu časového rozpětí, ve kterém lze pryskyřici zpracovat po smíchání dvou složek (pryskyřice a tvrdidla).

Doba vytvrzení epoxidové pryskyřice

Doba vytvrzování epoxidové pryskyřice je definována jako doba, po které je po smíchání složek dosaženo stavu absolutní tvrdosti a trvanlivosti. Obvykle doba vytvrzení souvisí také s dobou zpracování: Pokud má pryskyřice krátkou dobu zpracování, je pryskyřice obvykle zcela vytvrzená a tvrdá i po relativně krátké době.

 • Výrobky s poměrně krátkou pracovní dobou přibližně 20 minut až 1 hodiny by měly být po 24 hodinách zcela vytvrzeny.
 • Produkty s pracovní dobou až 12 hodin umožňují složitější zpracování a efekty, ale pro úplné vytvrzení také potřebují až 1 týden.

Stručný přehled vlastností epoxidové pryskyřice

V posledních letech se objem výroby a prodeje epoxidových pryskyřic značně zvýšil. To je v neposlední řadě způsobeno skutečností, že stále více lidí ví o nesrovnatelných vlastnostech tohoto speciálního materiálu. 

Mimořádné výhody epoxidové pryskyřice

Mnoho lidí, kteří o tom slyší nebo čtou poprvé, si položí otázku: Co je to epoxidová pryskyřice? Na tuto otázku lze nejlépe odpovědět uvedením jejích zvláštních vlastností. Vlastnosti uvedené níže se vztahují k pevně vytvrzenému stavu po smíchání a vytvrzení. V závislosti na výrobci a produktu může být tohoto stavu dosaženo až přibližně po týdnu. Obvykle najdete podrobnější informace v pokynech výrobce přímo na obalu nebo v technickém listu (TDS). Někdy to vypadá, že je pryskyřice vytvrzena mnohem dříve, jako je uvedené v dokumentaci. V mnoha případech však chemická transformace trvá mnohem déle, než se očekávalo. Doporučujeme vždy počkat jednou tak dlouhou dobu, jak uvádí výrobce v dokumentaci. 

Jakmile je proces vytvrzení dokončen, téměř u všech produktů platí následující pozitivní vlastnosti

 • Velmi vysoká odolnost proti oděru a poškrábání
 • Obecně vysoká pevnost materiálu
 • Odolný proti nárazu (neroztříští se a nerozštípne se)
 • Obvykle malé smrštění během přeměny z kapaliny na pevnou látku
 • Hodnoty hustoty kolem 1,2 gramu (přibližně 1,1 - 1,2 kilogramu směsi na 1 litr)
 • Dobrá odolnost proti UV záření s odpovídajícími vysoce kvalitními výrobky
 • Dobře přilne na téměř všechny materiály (například také na dřevo)
 • Vysoká tepelná odolnost
 • Působí jako elektrický izolátor
 • Vysoká odolnost vůči kyselinám
 • Při pečlivé přípravě podkladu: téměř žádné praskliny epoxidové pryskyřice
 • Dobrá odolnost vůči povětrnostním vlivům ve venkovních prostorách

Tip: Vysoce kvalitní epoxidová pryskyřice je také v kapalném stavu těžko nebo vůbec nehořlavá a bez zápachu.

Téměř absolutní trvanlivost

Plně vytvrzený povrch z vysoce kvalitní epoxidové pryskyřice je extrémně odolný a odolný proti oděru. Materiál je mechanicky velmi pevný bez deformace. Je také odolný vůči kyselinám a není náchylný ke korozi. Vysoce kvalitní pryskyřice se proto také používá jako povlak odolný proti proříznutí kuchyňských pracovních desek.

 

Možné nevýhody použití epoxidové pryskyřic

Ačkoli pozitivní vlastnosti epoxidových pryskyřic převažují nad jejich nevýhodami, existují samozřejmě i určité negativní stránky tohoto materiálu

 • Tekutá surovina může po kontaktu s pokožkou u některých lidí způsobit alergie a / nebo vyrážky
 • Některé produkty nejsou pod UV světlem absolutně stálé a mohou žloutnout
 • Již vytvrzenou pryskyřici není snadné odstranit

Jsou syntetické pryskyřice toxické nebo nebezpečné?

Kapalná pryskyřice a tvrdidlo obsahují látky, které se neaplikují přímo na kůži. Přímý kontakt s pokožkou může, stejně jako u mnoha jiných látek, způsobit podráždění kůže nebo dokonce alergické reakce. Doporučujeme pracovat s epoxidem pouze v dobře větraných místnostech. Kromě toho byste měli vždy chránit oči vhodnými ochrannými brýlemi a pokud možno také nosit dýchací masku s filtrem. Je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny výrobce uvedené na obalu.

Při práci s epoxidovou pryskyřicí byste měli dodržovat následující opatření:

 • Používejte ochranné brýle, které zcela uzavírají oči
 • Nosit staré oblečení s dlouhými rukávy (nebo ochranný oděv)
 • Práce provádějte pouze v dobře větrané místnosti
 • Noste nepoškozené nitrilové rukavice
 • Nosit dýchací masku s integrovaným filtrem
 • Při míchání složek zcela nenaplňujte nádobu až po okraj, jinak může směs při míchání snadno přetéct přes okraj

Tip: Při dodržení těchto základních pravidel by při zpracování epoxidových pryskyřic neměly nastat žádné velké problémy nebo nebezpečí.

Jak lze barvit epoxidovou pryskyřici?

Které barvy jsou vhodné pro barvení epoxidové pryskyřice?

K barvení pryskyřice jsou vhodné následující různé typy barev:

Nepoužívejte barvy, které obsahují vodu. Voda obsažená v barvách může zabránit úplnému vytvrzení epoxidové pryskyřice nebo způsobit další nežádoucí účinky na pryskyřici.

Při barvení epoxidové pryskyřice se vždy vyplatí koupit vysoce kvalitní výrobky . Pouze pokud mají správnou kvalitu, mohou být barvy dlouhodobě působivé díky své světlostálosti. Sotva je něco otravnějšího, než si všimnout vyblednutí malého uměleckého díla z epoxidové pryskyřice jen několik týdnů po výrobě.

5 g balení práškového pigmentu

Ideální pro testování a malé projekty. Obarví sytě až 5 litrů epoxidu.

25 g balení práškového pigmentu

Ideální pro středně velké projekty. Obarví sytě až 25 litrů epoxidu.

50 g balení práškového pigmentu

Ideální pro velké projekty. Obarví sytě až 50 litrů epoxidu.

Často kladené otázky o epoxidové pryskyřici

Lze dřevo snadno uzavřít epoxidovou pryskyřicí?

Různé druhy dřeva lze velmi dobře utěsnit epoxidovými pryskyřicemi. Toto je dokonce jedno z hlavních použití epoxidových pryskyřic, protože dokáže účinně utěsnit někdy docela měkké a porézní dřevěné povrchy a tím je chránit před jakoukoli vlhkostí. Následující projekty jsou příklady různých aplikací epoxidové pryskyřice v této oblasti:

 • Opravy lodních dílů vrchním nátěrem nebo gelcoatem
 • Těsnění desek
 • Těsnění dřevěných kuchyňských pracovních desek
 • Těsnění všech ostatních dřevěných povrchů

Jak lze odstranit epoxidovou pryskyřici z nežádoucích oblastí?

Výrazné adhezivní vlastnosti a odolnost proti mechanickému zatížení všeho druhu jsou obvykle klasifikovány jako pozitivní výhody epoxidové pryskyřice. Tyto vlastnosti však také relativně ztěžují odstranění epoxidové pryskyřice po vytvrzení.

 • Pro čištění použitých aplikačních předmětů použijte aceton.
 • Jakmile epoxidová pryskyřice vytvrdne, lze ji odstranit pouze pomocí broušení. 
 • Doporučuje se čistit ihned po použití.  

Je k dispozici epoxidová pryskyřice potravinářské kvality?

Téměř všechny epoxidové pryskyřice jsou po úplném vytvrzení bezpečné pro potraviny

K tomuto stavu úplného vytvrzení však může u některých směsí pryskyřic dojít až po několika týdnech. V zásadě mohou být epoxidové pryskyřice certifikovány pro použití s potravinami a pro přímý kontakt s potravinami.

Jak lze dále zpracovávat vytvrzenou epoxidovou pryskyřici?

Po vytvrzení epoxidové pryskyřice máte ve svých rukou kousek tvrdého plastu. Materiál tedy můžete přepracovat následujícími způsoby:

Jsou povrchy z epoxidové pryskyřice vodotěsné?

Po vytvrzení epoxidová pryskyřice zůstává vodotěsná, pokud voda nepronikne otvory nebo prasklinami. Tento všestranný materiál zůstává voděodolný po mnoho let, a to i z dlouhodobého hlediska.

Jak získat epoxidovou pryskyřici bez bublin

 • Nádobkami s komponenty netřepejte ani před smícháním.
 • Nízké otáčky při míchání zabraňují zvýšenému pronikání bublin vzduchu do směsi.
 • Před zpracováním může být užitečné předehřát pryskyřici a tvrdidlo v nádobě v teplé vodní lázni.
 • Některé předměty mohou během procesu odlévání někdy uvolňovat vzduchové bubliny do pryskyřice . Tomu můžete zabránit uzavřením (penetrací) těchto předmětů předem tenkou vrstvou epoxidové pryskyřice.
 • Pro nejlepší odstranění bublin se doporučuje používat podtlakovou vývěvu.

Poslední aktualizace 16.07.2021