HoneyResin - Profesionální umělecká & TopCoat epoxidová pryskyřice

Kód: 5553/001500 5553/00300 5553/007500 5553/015000 Zvolte variantu
Akce
Značka: DIPON
6 298 Kč od 1 399 Kč - - –30 % - až –30 %
DIPON HoneyResin - Profesionální umělecká & TopCoat epoxidová pryskyřice
6 298 Kč od 1 399 Kč - - –30 % - až –30 % 1 399 Kč 2 699 Kč 4 408,60 Kč 10 998 Kč od 1 399 Kč 1 156,20 Kč bez DPH 2 230,58 Kč bez DPH 3 643,47 Kč bez DPH 9 089,26 Kč bez DPH od 1 156,20 Kč bez DPH 932,67 Kč / 1 kg 899,67 Kč / 1 kg 587,81 Kč / 1 kg 733,20 Kč / 1 kg
Vyprodáno Vyprodáno Vyprodáno Vyprodáno Zvolte variantu
Váha
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Můžeme doručit do:
15.1.2024 15.1.2024 15.1.2024 15.1.2024 Zvolte variantu
Možnosti doručení

HoneyResin® je vysoce-viskózní, rychle tuhnoucí křišťálově čirá epoxidová pryskyřice určená výrobu dekorativních odlitků a utěsnění stávajících odlitků z epoxidové pryskyřice. HoneyResin® zaujme velmi vysokým stupněm lesku, vynikající UV odolností díky UV absorbérům a speciálně formulovaným aditivům HALS (Hindered Amine Light Stabilizer) a velmi vysokou mechanickou odolností.

Detailní informace

Detailní popis produktu

HONEYRESIN® - Profesionální vysoce viskózní umělecká a vrchní epoxidová pryskyřice

HoneyResin® je vysoce-viskózní, rychle tuhnoucí křišťálově čirá epoxidová pryskyřice určená na výrobu dekorativních odlitků a utěsnění stávajících odlitků z epoxidové pryskyřice. HoneyResin® zaujme velmi vysokým stupněm lesku, vynikající UV odolností díky UV absorbérům a speciálně formulovaným aditivům HALS (Hindered Amine Light Stabilizer) a velmi vysokou mechanickou odolností.

HoneyResin® se obzvláště dobře hodí pro výrobu (3D) podlah, kuchyňských pracovních desek, odlitků geod, utěsnění stolů či podlah z epoxidové pryskyřice, kde se očekává špičková povrchová ochrana nebo jako nátěr na umělecké předměty (např. obrazy). 

HoneyResin - Profesionální umělecká & TopCoat epoxidová pryskyřice

Klíčové vlastnosti pryskyřice HoneyResin®

 • Křišťálově čirá - vylepšené nové složení
 • Odolná proti UV záření, ochrana s HALS a UV blokátory
 • Síla odlitku 0,1 - 0,6 cm
 • Poměr míchání 2:1 váhově (pryskyřice : tvrdidlo)
 • Doba zpracovatelnosti (20°C) až 70 min v závislosti na množství materiálu
 • Vysoká viskozita
 • Bez rozpouštědel - VOC 0 g/L
 • Netoxický, BPA free, bez zápachu
 • Ideální teplota zpracování 19 - 25 °C
 • Doporučená teplota materiálu 12-22 °C
 • Teplotní odolnost cca 68 °C
 • Kompatibilní např. se dřevem, betonem, sklem, kovem, skleněnými a uhlíkovými vlákny, přírodním kamenem, křemičitým pískem, mramorem, žulou
HoneyResin - Profesionální umělecká & TopCoat epoxidová pryskyřice

Odolná proti UV záření

Unikátní složení nabízí vynikající odolnost proti UV záření. Odolná proti žloutnutí v čase.
HoneyResin - Profesionální umělecká & TopCoat epoxidová pryskyřice

Odlitky až 0,6 cm

Umožňuje odlévání odlitků až o síle 0,6 cm.
HoneyResin - Profesionální umělecká & TopCoat epoxidová pryskyřice

Doba zpracovatelnosti až 70 min

Dlouhá doba zpracovatelnosti až 70 min poskytuje dostatek času pro míchání, pigmentaci a odbublinkování směsi. Závislosti na množství materiálu.
HoneyResin - Profesionální umělecká & TopCoat epoxidová pryskyřice

Vytvrzuje při teplotě od 18 °C

Vytvrzuje již při nízkých teplotách od 18 °C.
HoneyResin - Profesionální umělecká & TopCoat epoxidová pryskyřice

Vysoká viskozita, křišťálově čirá

Vysoko-viskózní a vysoce transparentní epoxidová pryskyřice s vynikající UV odolností pro širokou škálu aplikací, jako je výroba 3D podlah, kuchyňských pracovních desek, těsnění stolů z epoxidové pryskyřice. Další využití j výroba šperků, táců a podnosů.

Vysoká hustota a rychlé vytvrzování lze využít při laminování (lisování, infuzní technika, podtlak, ruční laminování)

Dlouhý čas zpracovatelnosti

Po odlití bubliny velmi rychle stoupají nahoru a s lehkostí se uvolňují. Tomu napomáhá dlouhý čas zpracovatelnosti, který je až 70 minut. Tento čas odpovídá množství směsi cca 200 g. V závislosti na množství směsi se čas zpracovatelnosti snižuje.

 

HoneyResin - Profesionální umělecká & TopCoat epoxidová pryskyřice
HoneyResin - Profesionální umělecká & TopCoat epoxidová pryskyřice

Primární použití povrchové epoxidové pryskyřice HoneyResin®

 • Tvorba obrazů
 • Uzavírání pórů dřeva (penetrační pryskyřice)
 • Výroba menších odkládacích tácků a podnosů
 • Výroba 3D podlah
 • Odlévání kuchyňských pracovních desek

Důležité pokyny a BEZPEČNOST

Krystalizace (mléčná, viskózní nebo zakalená hmota ve složce A)

 • Skladování pod 20°C může urychlit krystalizaci. 
 • Vykrystalizované složky se dekrystalizují opatrným zahřátím na přibližně 55 až 70 °C po dobu několika hodin v horké vodní lázni v závislosti na velikosti nádoby. 
 • V zásadě je důležité udržovat dobu dekrystalizace co nejkratší
 • Maximální teplota by 70°C  neměla být překročena
 • Poté, co epoxidová pryskyřice (složka A) dekrystalizuje, nechte ji vychladnout na vhodnou teplotu pro zpracování (19 - 25 °C).

HoneyResin Složka A

100

VAROVÁNÍ! Obsahuje: bisfenol-A-(epichlorhydrin), epoxidová pryskyřice (průměrná molekulová hmotnost ≤ 700), formaldehyd, polymer s (chlormethyl)oxiranem a fenolem.

H315 Dráždí kůži.
317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P281 Používejte požadované osobní ochranné prostředky.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
EUH 205 Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.
UFI: J990-U0AC-2006-8QXY HoneyResin Složka B

100

NEBEZPEČÍ! Obsahuje: 3-Aminomethyl-3,5,5-trimethyl-cyclohexylamin. 

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO /lékaře. P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. 
UFI: 6C90-C00R-C00Q-X2J1

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Povrchové TABLE TOP epoxidové pryskyřice
Barva: Křišťálově čirá
Max tloušťka odlitku: 0,6 cm
? Odolnost proti UV záření: Maximální
Velikost odlitku: Malé odlitky
Poměr míchání - váhový: 2 : 1 (pryskyřice : tvrdidlo)
? Doba zpracovatelnosti: 70 min při 2 cm a 100 gramech
? Ideální pracovní teplota: 19 - 25 °C
? TG Ultimate: 68 °C
Tvrdost: 90 SHORE D
VOC: 0 g/l
Doporučené plné vytvrzení: 7 dní

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

5
1x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: