HoneyResin - Profesionální umělecká & TopCoat epoxidová pryskyřice

Kód: 5553/1.5KG 5553/3KG 5553/7.5KG 5553/15 Zvolte variantu
1 399 Kč 2 699 Kč 5 997 Kč 10 499 Kč od 1 399 Kč 1 156,20 Kč bez DPH 2 230,58 Kč bez DPH 4 956,20 Kč bez DPH 8 676,86 Kč bez DPH od 1 156,20 Kč bez DPH 932,67 Kč / 1 kg 899,67 Kč / 1 kg 799,60 Kč / 1 kg 699,93 Kč / 1 kg
Vyprodáno Vyprodáno Skladem (3 ks) Vyprodáno Zvolte variantu
Váha
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Můžeme doručit do:
7.11.2022 7.11.2022 6.10.2022 7.11.2022 Zvolte variantu
Možnosti doručení

HoneyResin® je vysoce-viskózní, rychle tuhnoucí křišťálově čirá epoxidová pryskyřice určená výrobu dekorativních odlitků a utěsnění stávajících odlitků z epoxidové pryskyřice. HoneyResin® zaujme velmi vysokým stupněm lesku, vynikající UV odolností díky UV absorbérům a speciálně formulovaným aditivům HALS (Hindered Amine Light Stabilizer) a velmi vysokou mechanickou odolností.

Detailní informace

Detailní popis produktu

HONEYRESIN® - Profesionální vysoce viskózní umělecká a vrchní epoxidová pryskyřice

HoneyResin® je vysoce-viskózní, rychle tuhnoucí křišťálově čirá epoxidová pryskyřice určená na výrobu dekorativních odlitků a utěsnění stávajících odlitků z epoxidové pryskyřice. HoneyResin® zaujme velmi vysokým stupněm lesku, vynikající UV odolností díky UV absorbérům a speciálně formulovaným aditivům HALS (Hindered Amine Light Stabilizer) a velmi vysokou mechanickou odolností.

HoneyResin® se obzvláště dobře hodí pro výrobu (3D) podlah, kuchyňských pracovních desek, odlitků geod, utěsnění stolů či podlah z epoxidové pryskyřice, kde se očekává špičková povrchová ochrana nebo jako nátěr na umělecké předměty (např. obrazy). 

HoneyResin - Profesionální umělecká & TopCoat epoxidová pryskyřice

Klíčové vlastnosti pryskyřice HoneyResin®

 • Křišťálově čirá - vylepšené nové složení
 • Odolná proti UV záření, ochrana s HALS a UV blokátory
 • Síla odlitku 0,1 - 0,6 cm
 • Poměr míchání 2:1 váhově (pryskyřice : tvrdidlo)
 • Doba zpracovatelnosti (20°C) až 70 min v závislosti na množství materiálu
 • Vysoká viskozita
 • Bez rozpouštědel - VOC 0 g/L
 • Netoxický, BPA free, bez zápachu
 • Ideální teplota zpracování 19 - 25 °C
 • Doporučená teplota materiálu 12-22 °C
 • Teplotní odolnost cca 68 °C
 • Kompatibilní např. se dřevem, betonem, sklem, kovem, skleněnými a uhlíkovými vlákny, přírodním kamenem, křemičitým pískem, mramorem, žulou
HoneyResin - Profesionální umělecká & TopCoat epoxidová pryskyřice

Odolná proti UV záření

Unikátní složení nabízí vynikající odolnost proti UV záření. Odolná proti žloutnutí v čase.
HoneyResin - Profesionální umělecká & TopCoat epoxidová pryskyřice

Odlitky až 0,6 cm

Umožňuje odlévání odlitků až o síle 0,6 cm.
HoneyResin - Profesionální umělecká & TopCoat epoxidová pryskyřice

Doba zpracovatelnosti až 70 min

Dlouhá doba zpracovatelnosti až 70 min poskytuje dostatek času pro míchání, pigmentaci a odbublinkování směsi. Závislosti na množství materiálu.
HoneyResin - Profesionální umělecká & TopCoat epoxidová pryskyřice

Vytvrzuje při teplotě od 18 °C

Vytvrzuje již při nízkých teplotách od 18 °C.
HoneyResin - Profesionální umělecká & TopCoat epoxidová pryskyřice

Vysoká viskozita, křišťálově čirá

Vysoko-viskózní a vysoce transparentní epoxidová pryskyřice s vynikající UV odolností pro širokou škálu aplikací, jako je výroba 3D podlah, kuchyňských pracovních desek, těsnění stolů z epoxidové pryskyřice. Další využití j výroba šperků, táců a podnosů.

Vysoká hustota a rychlé vytvrzování lze využít při laminování (lisování, infuzní technika, podtlak, ruční laminování)

Dlouhý čas zpracovatelnosti

Po odlití bubliny velmi rychle stoupají nahoru a s lehkostí se uvolňují. Tomu napomáhá dlouhý čas zpracovatelnosti, který je až 70 minut. Tento čas odpovídá množství směsi cca 200 g. V závislosti na množství směsi se čas zpracovatelnosti snižuje.


HoneyResin - Profesionální umělecká & TopCoat epoxidová pryskyřice
HoneyResin - Profesionální umělecká & TopCoat epoxidová pryskyřice

Primární použití povrchové epoxidové pryskyřice HoneyResin®

 • Tvorba obrazů
 • Uzavírání pórů dřeva (penetrační pryskyřice)
 • Výroba menších odkládacích tácků a podnosů
 • Výroba 3D podlah
 • Odlévání kuchyňských pracovních desek

Důležité pokyny a BEZPEČNOST

Krystalizace (mléčná, viskózní nebo zakalená hmota ve složce A)

 • Skladování pod 20°C může urychlit krystalizaci. 
 • Vykrystalizované složky se dekrystalizují opatrným zahřátím na přibližně 55 až 70 °C po dobu několika hodin v horké vodní lázni v závislosti na velikosti nádoby. 
 • V zásadě je důležité udržovat dobu dekrystalizace co nejkratší
 • Maximální teplota by 70°C  neměla být překročena
 • Poté, co epoxidová pryskyřice (složka A) dekrystalizuje, nechte ji vychladnout na vhodnou teplotu pro zpracování (19 - 25 °C).

Bezpečnostní informace a dokumenty

 • Technický list - DIPON HoneyResin
 • Bezpečnostní list DIPON HoneyResin složka A (připravujeme - na vyžádání online)
 • Bezpečnostní list DIPON HoneyResin složka B (připravujeme -  na vyžádání online) 

DCS Resin Složka A

100

VAROVÁNÍ! Obsahuje: bisfenol-A-(epichlorhydrin), epoxidová pryskyřice (průměrná molekulová hmotnost ≤ 700), formaldehyd, polymer s (chlormethyl)oxiranem a fenolem.

H315 Dráždí kůži.
317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P281 Používejte požadované osobní ochranné prostředky.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
EUH 205 Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.
UFI: J990-U0AC-2006-8QXY


DCS Resin Složka B

100

NEBEZPEČÍ! Obsahuje: 3-Aminomethyl-3,5,5-trimethyl-cyclohexylamin. 

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO /lékaře. P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. 
UFI: 6C90-C00R-C00Q-X2J1

Doplňkové parametry

Kategorie: Povrchové TABLE TOP epoxidové pryskyřice
Barva: Křišťálově čirá
Max tloušťka odlitku: 0,6 cm
? Odolnost proti UV záření: Vysoká
Velikost odlitku: Malé odlitky
Poměr míchání - váhový: 2 : 1 (pryskyřice : tvrdidlo)
? Doba zpracovatelnosti: 70 min při 2 cm a 100 gramech
? Ideální pracovní teplota: 19 - 25 °C
? TG Ultimate: 68 °C
Tvrdost: 90 SHORE D
VOC: 0 g/l
Doporučené plné vytvrzení: 7 dní

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
5
0x
4
0x
3
0x
2
0x
1
1x
Nevyplňujte toto pole:
1
L Avatar autora | 26.8.2022
Potahuji pryskyřicí desku kuchyňské linky. První část jsem dělala jen pryskyřicí Ice Epoxy ICE THIN. Tou jsem dělala i penetraci. Protože mi ale přišla na penetrování moc tuhá objednala jsem tuto. Výsledek je ale katastrofa. Už po rozmíchání mi nepřišlo, že by byla tekutější, než ta co jsem použila minule. Hodně rychle tuhla, takže než jsem došla na druhou stranu stolu už se s ní fakt nedělalo dobře. Na desce vznikly jakési mapy, i barevně v ní zůstaly trochu zkalené zóny a vypadá to strašně. Zatím doufám, že se to pod finální vrstvou ztratí. Na penetraci velkých ploch tuto pryskyřici rozhodně nedoporučuji.
T Avatar autora Tomáš (Administrátor) 27.8.2022
Dobrý den, epoxidová pryskyřice HoneyResin je vysoce viskózní a rychlý systém pro odlévání tenkých vrstev. Její rychlé vytvrzování má svůj důvod. Pokud by zpracovatelnost byla příliš dlouhá, prach spadený na povrch by nebylo možné odstranit. Tím, že je pryskyřice velmi rychle suchá na dotek, není možné aby se do ní nečistoty usadily. Pokud pryskyřici používáte jako penetrační, je nutné si namíchat menší množství, to naaplikovat a poté si namíchat další a aplikaci provádět postupně. Pokud jste si udělala velké množství najednou a aplikace vám trvala delší dobu, systém začne tuhnout a práce s ním je poté těžší nebo i nemožná. Při penetraci doporučuji používat váleček. Pryskyřici po smíchání tak můžete vylít na celou plochu a pomocí válečku ji velmi jednoduše a rovnoměrně roznesete po celé ploše. Pokud potřebujete delší dobu zpracování nebo řidší systém doporučuji použít nějaký pomalejší systém s nižší viskozitou.